ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΚΙΝΙΑΝΩΝ - ΛΑΓΟΥΤΙΑΝΩΝ - ΒΑΚΙΩΤΙΑΝΩΝ
"Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ"

το Σκινοφάραγγο/ Η τρίμηνη εφημερίδα του συλλόγου μας

Εκδότης - Διευθυντής

Ιωάννης Δ. Γαρεφαλάκης

Επιτροπή Σύνταξης

Εργαζάκης Αντώνης
Πάγκαλος Κώστας
Σηφάκη Σταυρούλα
Ζαμπουλάκης Στέφανος

Διόρθωση Κειμένων

Σηφάκη - Χριστόφη Μαρία

Αντιπρόσωπος Σκινιά

Γαλανάκη Μαρία

Αντιπρόσωπος Σκινιά

Γαλανάκη Μαρία

Αντιπρόσωπος Λαγούτας

Παναγιωτάκη Φρειδερίκη

Ηλεκτρονική σχεδίαση -Εκτύπωση

Εκδόσεις - Γραφικές τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε. Θεοδοσίου 23, Ίλιον
Τηλ./Fax: 210 2619003
E-mail: karpouzi@otenet.gr